Ieder jaar maken we aan het einde van het schooljaar een jaarkalender voor het nieuwe schooljaar. De vakanties worden zoveel mogelijk gelijk gepland met het voortgezet onderwijs. De concept jaarkalender wordt ter instemming aan de medezeggenschapsraad voorgelegd. Wanneer de jaarkalender is goedgekeurd wordt deze hier gepubliceerd.

Wij maken gebruik van een Google Agenda. Hiermee kunt u snel de Sterrenwachterkalender toevoegen aan uw eigen agenda. Deze link zorgt ervoor dat u in de google agenda komt. U ziet dan rechtsonder de knop + waarmee u de kalender aan uw eigen kalender kunt toevoegen.

Koppel agenda