Een fijne, veilige sfeer in de groep geeft kinderen een goede basis om zich te ontwikkelen. Door de leerkrachten wordt hieraan veel aandacht besteed. Dit doen zij bijvoorbeeld door met de kinderen in gesprek te gaan over vriendschappen, helpen en geholpen worden en omgangsnormen. Maar ook door activiteiten te organiseren waarbij de kinderen met elkaar in contact komen en moeten samenwerken.

Voor vragen over uw kind kunt u contact opnemen met de betreffende leerkracht. Dit kan per email of persoonlijk, bijvoorbeeld tijdens het brengen of halen. Ook is het altijd mogelijk een afspraak te maken, klik hiervoor op de link bij de naam van de leerkracht.

Yaron de Bok
Yaron de Bok
Yaron vormt samen met Monica het MT van de school. Hij geeft meestal de rondleidingen aan geïnteresseerde nieuwe ouders. Op maandag, dinsdag en woensdag geeft hij les aan de bovenbouw. Hij is ook samen met Peter verantwoordelijk voor de ICT.
Esmeralde Borchert
Esmeralde Borchert
Esmeralde geeft les aan de middenbouw. Dit doet ze op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.
Edith van Schaik
Edith van Schaik
Edith is onze drijvende kracht in de onderbouw. Samen met Lieneke is zij Interne Cultuur Coördinator.
Lieneke Stolker
Lieneke Stolker
Lieneke geeft les aan de bovenbouw. Samen met Edith is zij Interne Cultuur Coördinator.
Henny van der Heijden
Henny van der Heijden
Henny geeft les aan de Zwaantjes in de onderbouw. Zij doet dit samen met Peter.
Maak een afspraak met Henny.
Peter Verbeke
Peter Verbeke
Peter geeft les aan de bovenbouw en is samen met Yaron verantwoordelijk voor de ICT. Daarnaast is hij vanuit het team aanspreekpunt van de schoolbieb die hij samen met bieb-ouders vormgeeft en onderhoudt.
André Bruinsma
André Bruinsma
Andre is het Haarlemmer olie van de school. Begonnen als vrijwilliger die broodnodige onderhouds- en conciërgetaken op zich nam, is André uitgegroeid tot leerkrachtondersteuner en actief in de overblijf. Zowel als overblijfkracht als in de coördinatie ervan.
Marieke Berends
Marieke Berends
Marieke geeft les aan de middenbouw. Op donderdag en vrijdag staat ze voor de groep. Op woensdagochtend voert ze taken uit op het gebied van de leerlingzorg en dan met name voor wat betreft het technisch lezen in de middenbouw.
Gea van Erven
Gea van Erven
Gea werkt als intern begeleider.
Annemarie Nouwens
Annemarie Nouwens
Annemarie is onze nieuwste aanwinst. Zij versterkt sinds dit schooljaar de middenbouw.