Eindelijk is het zo ver: vanmiddag zijn de eerste stamgroepen met kinderen vertrokken naar het schoolkamp. Twee groepen prettig nerveuze Ewoks en Marsmannetjes zaten in de middenzaal te wachten op het startsein om richting Ermelo te gaan. Maar eerst werd nog hun hulp ingeroepen door Nina, Alfa en Ruben…(ook met deel 3 van het kamplied)

Het coole kinderenfeest dat Nina en Alfa voor Ruben hadden georganiseerd was een groot succes. Dus dat smaakt naar meer. De huiskamer van mevrouw Vis wordt het hoofdkwartier van het toekomstige Ministerie van Oplossingen. De eerste paar problemen zijn ook al opgelost en symbolisch – in de vorm van grote en kleine Duploblokjes – verdwenen in een van de twee grote thermometers voor opgeloste problemen.

Maar…de thermometers zitten nog lang niet vol. Dat is een te grote klus voor Nina, Alfa en Ruben alleen. Misschien dat de kinderen van de Sterrenwachter op het kamp hen een handje willen helpen?

Het eerste nieuwe probleem dient zich ook al aan: Juf Miranda wilde vroeger eigenlijk altijd piraat worden, maar van haar ouders kreeg ze alleen maar prinsessenjurken. Dus ging Miranda maar muiten voor de klas als juf. Toch is piraat zijn nog steeds haar grote, onvervulde droom. Had ze nu maar een piratenpak…

Wordt vervolgd…

Het kamplied

Nina vond een brief
In haar pa’s postbode tas
Ze had hem er stiekem uitgepakt
Omdat de afzender spoorloos was

Toen ze hem had gelezen
Belde ze Alfa snel op
En zei een jongen wordt gepest
Hoe zetten we dat stop?

Want deze brief is gericht aan iets
Wat nu niet meer bestaat

Het ministerie van oplossingen
Is wat op de voorkant staat

En Alfa herkent in de brief:
Maar Ruben kennen wij
Hij zit bij ons op school
We gaan hem helpen wat denk jij!

Er zijn problemen, veel problemen
Ja de wereld stikt ervan
Al die problemen, ja problemen
Nou daar vind ik dus iets van

Want bij problemen moet je oplossen
Of helpen minimaal
Ook zonder ministerie voor ons allemaal

Nina heeft een plan
Ze verzint voor Ruben een feest
Alleen voor coole kind’ren
Dat is Rubel wel het meest

Ze vraag aan hem
Waarom schreef jij het ministerie aan?
Voor oplossingen
Waarom dacht jij dan dat dit zou bestaan?

Maar Ruben weet van zijn buurvrouw
Vroeger bestond het echt
Ze had er vroeger zelf gewerkt
Je kon er toen terecht

Ze hielpen bij problemen
Maar met strenge regels wel
Niemand mocht het weten
Anders kwamen ze te snel

Er zijn problemen, veel problemen
Ja,  de wereld stikt ervan
Al die problemen ja problemen
Nou daar vind ik dus iets van

Want bij problemen moet je oplossen
Of helpen minimaal
Ook zonder ministerie voor ons allemaal

Nina en Ruben denken nu:
Was het toch niet fijn
Als er een ministerie
Van oplossingen eens echt zou zijn!

Ze vinden thermometers
En ze denken dit is top
Als het ministerie ooit bestond
Dan richten we ‘t weer op

Je moet genoeg problemen oplossen
Voor de mensen om je heen
Niet alleen vrienden die je aardig vindt
Maar echt voor iedereen

De Grumpies mogen het niet merken
Zij zijn vijanden
En voor niemand mag je oplossing
Dan pech betekenen

Er zijn problemen, veel problemen
Ja de wereld stikt ervan
Al die problemen, ja problemen
Nou daar vind ik dus iets van

Want bij problemen moet je oplossen
Of helpen minimaal
Ook zonder ministerie voor ons allemaal

Ze gaan het ministerie oprichten
Ze doen het echt
Het huis van buurvrouw Vis is hoofdkwartier
Dat mocht, had ze gezegd

Moeten thermometers vullen
Met problemen heel erg gauw
Die ze opgelost hebben
Met moed, beleid en trouw

Alfa, Ruben, Nina denken:
Maar dat duurt een eeuw!
Die thermometers beiden vol
Dat is toch veel te veel

Dat lukt niet met z’n drieën
Maar vrees niet het is geen ramp
Ze vragen Sterrenwachters
Of die helpen op hun kamp