Onze school valt onder de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Gooi & Vechtstreek. De JGZ heeft tot taak de gezondheid van basisschoolkinderen te bevorderen en afwijkingen of ziekten vroeg op te sporen.

  • Alle kinderen worden onderzocht door de jeugdarts.
  • 7e Jaars worden nogmaals uitgenodigd voor een onderzoek.
  • In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, ontvangt u een oproep voor twee vaccinaties:
    • Difterie, Tetanus, en Polio (DTP)
    • Bof, Mazelen en Rodehond (BMR)

U kunt met vragen of problemen over de lichamelijke, geestelijke of sociale ontwikkeling van uw kind terecht bij de JGZ. Er werken artsen, verpleeg­kundigen, logopedisten en dokters­assistenten.

Een verzoek kan ook uitgaan van een kind zelf of van de leerkracht. Als daar aanleiding toe is, wordt een afspraak gemaakt voor een extra onderzoek of gesprek.

De JGZ is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 14.00 uur via telefoon  035-6926350. E-mail: jgz@ggdgooi.nl of logopedie@ggdgooi.nl of internet: www.ggdgooi.nl.