Op school worden de kinderen regelmatig gecontroleerd op luizen. Dit gebeurt door een groep ouders: het ‘kriebelteam’. Als bij uw kind luizen worden aangetroffen, wordt u hierover geïnformeerd. Informatie over het voorkomen van luizen vindt u op de site van de GGD.