Er zijn verschillende studiedagen en -middagen gepland waarop het team vergadert of zich bijschoolt. De kinderen zijn dan vrij. De studiedagen staan in de jaarkalender.