Verlof onder schooltijd kan worden verleend wegens gewichtige omstandigheden, bijvoorbeeld een bijzonder familiefeest of in verband met seizoensgebonden werkzaamheden van ouders. Dit verlof dient zes weken van tevoren schriftelijk aangevraagd te worden met een aanvraagformulier dat op school verkrijgbaar is. Lees verder via www.rblgooi.nl.