Wie kunnen beter vertellen waarom ze voor de Sterrenwachter gekozen hebben dan de huidige ouders? Hieronder vertellen ouders hun verhaal.

“Bij de Sterrenwachter in de Hilversumse Meent hebben we gevonden wat wij essentieel vinden voor een basisschool: een veilig klimaat, een open en veilige sfeer om met de kinderen over conflicten en incidenten te praten, een enthousiaste groep kinderen, die open staat voor kinderen die in de middenbouw en bovenbouw instromen, veel aandacht voor de basisvakken op school en een creatieve invulling van de middagen waarin het geleerde kleurrijk en origineel in woord en beeld wordt gevat.

Haar verlegenheid is geen belemmering, eerder een uitgangspunt. Onze dochter wordt niet aangespoord om zich toch vooral te uiten op school. Rustig en met respect wordt bekeken wat zij nodig heeft om in de klas goed tot haar recht te komen. Thuis merken we hoe onze dochter zich gezien, gerespecteerd en geaccepteerd voelt op de Sterrenwachter. Een oud klasgenootje zegt binnen een week dat ze haar vrolijker, aardiger vindt. De spanning trekt langzaam weg uit ons gezin. Geen buikpijn meer, uit angst, maar gewoon keelpijn omdat de halve klas griep blijkt te hebben.

In een gesprek met de meester en de juf horen we dat onze dochter twee weken lang angstig naar hen opgekeken heeft, in afwachting wat zou komen. Eenmaal gewend aan de gang van zaken, kijkt onze dochter blij en verwachtingsvol op. Vol vertrouwen op wat er zal komen. We zijn ongelofelijk blij dat we de stap hebben gezet om voor onze dochter voor de Sterrenwachter te kiezen.

Wie aarzelt om voor de Sterrenwachter te kiezen, zou zich moeten afvragen hoe belangrijk de volgende waarden zijn: respect, acceptatie, gezien worden, veiligheid, warme sfeer, open communicatie bij incidenten en conflicten tussen de kinderen onderling. De Sterrenwachter kinderen zijn kinderen die op school in hun waarde worden gelaten en worden gezien zoals ze zijn. Een parel onder de scholen is de Sterrenwachter!”

“Vanaf zijn allereerste schooldag werd onze zoon niet goed gezien en niet juist ingeschat door zijn leerkrachten. Hierdoor kon hij zichzelf niet uiten en werd heel verdrietig. Dit raakte ons hele gezin. We hebben een hele lange weg met hem afgelegd. Op de Sterrenwachter wordt ons kind gelukkig wel gezien en begrepen. Dat is goed merkbaar, hij kan nu weer helemaal zichzelf zijn. Hij is nu negen jaar en voor het eerst in zijn leven gaat hij met plezier naar school. Op de Sterrenwachter voelt onze zoon zich voor het eerst veilig en geaccepteerd. Dit hadden we een jaar geleden niet voor mogelijk gehouden!”
We hadden tien jaar geleden alleen praktische redenen om voor de Sterrenwachter te kiezen; we zochten een buurtschool met parallelklassen, zodat onze tweeling niet in dezelfde klas zou komen. Het onderwijsconcept Jenaplan zei ons niets. Heterogene stamgroepen vonden we vooral heel eng; zou dat straks wel goed gaan als ons kleine meisje naar groep 3 gaat en in één klas komt met die hele grote kinderen uit groep 5? Inmiddels zit onze oudste op het voortgezet onderwijs. We hebben ervaren dat heterogene stamgroepen juist iets toevoegen aan het onderwijs. We zien hoe kinderen groeien in hun rol binnen de stamgroep.

Onze oudste heeft een fantastische tijd gehad op de Sterrenwachter en ook onze tweeling heeft het er goed. Ze hebben nooit bij elkaar in de klas gezeten, maar zien elkaar geregeld. Bij projecten werken de bovenbouwgroepen soms samen en dat vinden ze dan altijd heel leuk. Maar het is ook goed geweest dat ze allebei in andere klassen hebben gezeten, bij andere vriendinnen, andere leerkrachten en met eigen ervaringen.

Onze kinderen hebben op de Sterrenwachter geleerd om samen te werken en verantwoordelijkheid te nemen voor hun werk. Ze kunnen goed organiseren en presenteren. Maar bovenal hebben ze een fijne tijd (gehad) op een school waar ze zichzelf kunnen en mogen zijn. Als wij nu zouden moeten kiezen, zouden we opnieuw onze kinderen op de Sterrenwachter inschrijven.