Bent u op zoek naar een school voor uw kind?

Kijk wat de Jenaplanschool De Sterrenwachter u te bieden heeft. Onderstaande pagina’s wellicht interessant voor u.

Samen leren, zelf kunnen!

Op de Sterrenwachter leren we samen. Omdat we met elkaar veel meer kunnen en leren dan alleen.
Samen leren we vaardigheden, vergaren we de kennis en ontwikkelen we onze creativiteit.
Zodat we uiteindelijk op eigen benen kunnen staan.

Het Jenaplan op de Sterrenwachter is uiteraard volledig vervlochten met onze visie. In onze visie geven we aan op welke manier we het Jenaplanonderwijs op onze school vormgeven. En dat alles samengevat in ons motto: Samen leren, zelf kunnen.

Samen

overblijf

Onze school is een gemeenschap. Hiertoe behoren alle kinderen, medewerkers en ouders. De groepen bestaan uit kinderen van verschillende leeftijden. Kinderen zijn oudste, jongste of middelste. De ouderen helpen de jongeren. Er ligt veel nadruk op samen werken, samen leren, samen leven.

Leren

andre

Wij willen dat de kinderen zoveel mogelijk leren. En kinderen willen zoveel mogelijk leren. Ieder kind wordt geboren met een intrinsieke ontwikkelingsbehoefte. Ieder kind wil ‘groot’ worden. De natuurlijke nieuwsgierigheid bij kinderen is enorm. En die moeten we voeden en gebruiken. Bij WereldOriëntatie komen diverse kennisgebieden en vaardigheden samen, in een betekenisvolle context. Kinderen leren met hoofd, hart en handen. In thema’s en projecten die de vereiste leerstof samenbrengen in de voor de kinderen herkenbare samenhang.

Zelf

lezen

Binnen de gemeenschap, is er ook veel aandacht voor het individu. Want ieder kind is uniek en heeft zijn eigen behoeften. Voor de ene extra uitdaging, voor de ander extra uitleg en begeleiding. Het samenwerken maakt niet afhankelijk. Het leert kinderen hun mogelijkheden en beperkingen kennen en daarmee om te gaan.

Kunnen

middeleeuwen

We zijn een schoolgemeenschap. Dat betekent dat de kinderen in de eerste plaats komen om iets te leren. Kennis en vaardigheden zijn belangrijk en noodzakelijk voor het functioneren in de maatschappij. Dit behelst meer dan alleen de schoolse vaardigheden als rekenen, taal, lezen… Het gaat ook om zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, plannen, organiseren en creativiteit in de breedste zin van het woord.

Uitspraken over onze school

En dan een kerstdiner waar ik als moeder jaren naar verlangd heb! Kinderen en niet de ouders centraal! 🙂
Nieuwe ouder
Als ik nog eens sip ben, dan ga ik gewoon weer zo’n leuk 10 minuten gesprek doen. Heel prettig als je dochter gewaardeerd wordt zoals ze is.
Nieuwe ouder
Ik kan me niet voorstellen dat er hier één kind van school gaat die dit niet een prettige school heeft gevonden!
Leerling aan het eind van groep 8
Mag ik ook Haaien en Kippen (= bovenbouwleerlingen) uitnodigen voor mijn partijtje?
Kiki (5 jaar) tegen haar moeder
Met de Sterrenwachter hebben we de spreekwoordelijke speld in de hooiberg gevonden.
Moeder van een nieuwe leerling
Ik zou willen dat de Sterrenwachter in het hele gebouw zit en dat je er ook je middelbare kunt doen.
Oud leerling
Sinds mijn kind zichzelf mag en kan zijn op school, kan ze steeds beter kiezen wat ze echt wil en komt ze duidelijk voor haar eigen mening en smaak op! Wat fijn!
Ouder van leerling in groep 8
Ik word helemaal vrolijk als ik zie hoe goed het Sterrenwachterkamp wordt voorbereid en op welke spirit en welk gevoel het kamp gefundeerd is. Dank jullie wel, team en ouders!
Ouder van leerling in groep 8
Petje af voor de openheid en de wijze van communicatie met de leerlingen over conflicten en incidenten op mijn dochters nieuwe school.
Moeder van nieuwe leerling
Dit is een hele bijzondere school. Waarom? Als je hier iets zegt, dan luisteren de juffen naar je …
Nieuwe leerling bovenbouw
Zelfs de meisjes zijn hier aardig
Zoon tegen moeder
Ik ben hier gelukkig!
Nieuwe leerling bovenbouw
Ik loop nu bijna 9 jaar mee als moeder op de Sterrenwachter. Als ik nu moest kiezen, zou ik mijn kinderen opnieuw hier inschrijven.
Francoise, moeder bovenbouw
Ik heb best getwijfeld of mijn zoon geschikt zou zijn voor Jenaplanonderwijs. Hij was, en is soms nog steeds, zó terughoudend. Zou hij echt in de klas durven presenteren, of bij een viering voor de hele school durven zingen? Hij zit nu in groep 6 en ik verbaas me er soms nog over hoe gemakkelijk hij dat nu doet. Dat is echt de verdienste van de Sterrenwachter.
Cindy, moeder van een midden- en een bovenbouwer
Jullie mogen heel trots zijn op jullie ouders. De manier waarop zij over de school spreken, daar krijg je tranen van in je ogen …
Nieuwe ouder, naar aanleiding van het praatje van de Stamgroepouders op de wendag
Bij de Sterrenwachter in de Hilversumse Meent hebben we gevonden wat wij essentieel vinden voor een basisschool: een veilig klimaat, een open en veilige sfeer om met de kinderen over conflicten en incidenten te praten, een enthousiaste groep kinderen, die open staat voor kinderen die in de middenbouw en bovenbouw instromen, veel aandacht voor de basisvakken op school en een creatieve invulling van de middagen waarin het geleerde kleurrijk en origineel in woord en beeld wordt gevat.
Patricia, Lees meer ...
Contact

Meer informatie

Wij nodigen u graag uit voor een oriënterend gesprek en een rondleiding op onze school. Hiervoor kunt u contact opnemen met de directeur op telefoonnummer 035 6910345.
Contact