Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De Sterrenwachter heeft een medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. De ouders worden vertegenwoordigd door Boris Baetings en Michiel Mak. De personeelsgeleding bestaat uit de leerkrachten Esmeralde Borchert...
Praktische informatie

Praktische informatie

Informatie Hieronder treft u informatie aan, gesorteerd op thema. Niet gevonden wat u zocht? Neem dan contact met ons op!

Overblijven

Op onze school kunnen de ouders ervoor kiezen de kinderen op school de middagpauze te laten doorbrengen. De overblijf wordt verzorgd door enthousiaste en gemotiveerde overblijfmedewerkers. Het overblijven bestaat uit twee gedeelten namelijk de lunch,...
Voor- en naschoolse opvang

Voor- en naschoolse opvang

Voor- en naschoolse opvang Voor de voor- en naschoolse opvang heeft de school een convenant gesloten met Jump Inn  (voorheen Speel Inn), een organisatie voor kinderopvang die in het zelfde gebouw als de school is gehuisvest. Naast deze organisatie, ...
Bestuur

Bestuur

Stichting 'Talent Primair' Onze school valt onder het bestuur van Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek. Deze stichting is op 1 september 2010 ontstaan door een fusie van Stichting Primair en Stichting Basisonderwijs Gooi en Eemland. De werknaam v...