Op onze school kunnen de ouders ervoor kiezen de kinderen op school de middagpauze te laten doorbrengen. De overblijf wordt verzorgd door enthousiaste en gemotiveerde overblijfmedewerkers. Het overblijven bestaat uit twee gedeelten namelijk de lunch, die nuttigen de kinderen in de klas bij de groepsleerkracht en ontspannende activiteiten die begeleid worden door het overblijfteam.

We proberen tijdens het overblijven zo veel mogelijk een huiselijke, gezellige sfeer te creëren binnen de pedagogische lijn van de school. Hierin staan de gemeenschap, voor elkaar zorgen en elkaar helpen centraal. We willen dat de kinderen zich prettig en veilig voelen tijdens het overblijven. Verder proberen we de oudere kinderen een actief aandeel te geven in de sfeer tijdens het overblijven.

Wat geeft u uw kind voor het overblijven mee? Wij zijn voorstanders van de gezonde lunch. Geef uw kind brood, (schoongemaakt) fruit en drinken mee. Het is handig als u de naam van uw kind op de drinkbeker en broodtrommel zet.

Overblijfreglement

In het overblijfreglement zijn alle regels/afspraken betreffende het overblijven opgenomen. Het doel van dit overblijfreglement is het overblijven in goede banen te leiden. De regels en afspraken structureel vastleggen, biedt duidelijkheid voor  leerlingen, ouders/verzorgers, overblijfkrachten en het schoolteam. Het overblijfreglement is op 25 april 2013 goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad.

Scholing

Door het volgen van diverse cursussen professionaliseren onze overblijfouders zich. De school biedt de volgende scholingsmogelijkheden aan voor overblijfkrachten:

  • De Kinder-EHBO-cursus
  • Cursus Verantwoord overblijven (het streven is om ten minste de helft van de overblijfkrachten deze cursus te laten volgen)
  • Cursus Coördinatie overblijven

Abonnement en strippenkaart

Wij werken met het principe van ‘contract – overblijven’. Dit is een vorm van overblijven waarbij de kinderen op basis van een contractafspraak aan het overblijven deelnemen.

U kunt kiezen voor plaatsing van uw kind op vaste dagen in de week (een abonnement) of, als u incidenteel uw kind laat overblijven, voor een strippenkaart. Ook kunt u een combinatie kiezen; bijvoorbeeld als uw kind altijd op maandag en dinsdag overblijft maar daarnaast incidenteel op de donderdag. Voor de eerste twee dagen neemt u dan een abonnement en voor de donderdag een strippenkaart.

De strippenkaart is de oplossing voor ouders met een flexibel werkschema. Ook kunt u met inachtneming van een termijn van een hele kalendermaand de opvangdagen wijzigen of meer of minder dagen aanvragen. Wijzigingen geeft u schriftelijk, middels een e-mail naar de overblijfcoördinator, door.

Kosten overblijven schooljaar 2014-2015

Kosten abonnement

Per jaar Incasso Per keer
1x per week 80,00 euro 8,00 euro
2x per week 160,00 euro 16,00 euro
3x per week 240,00 euro 24,00 euro
4x per week 320,00 euro 32,00 euro

Kosten overblijven

  • vast: 2 euro per keer
  • incidenteel: 2,50 euro per keer.

Afschrijven

Bij het afsluiten van een abonnement schrijven we 10x per jaar een vast bedrag van uw rekening af, aangezien het schooljaar 40 weken kent. Dit vaste bedrag van de kosten van 4 weken zal, nadat een machtiging van automatische incasso is ingevuld, maandelijks van uw rekening worden afgeschreven (van september tot en met juni). In geval van de aanschaf van een strippenkaart is de automatische incasso eenmalig en zodra de strippenkaart op is, zult u hiervan per mail op de hoogte gebracht worden. U kunt dan zelf aangeven of u een nieuwe strippenkaart nodig heeft.

Inschrijven

Om uw kind in te schrijven maakt u gebruik van het inschrijfformulier rechts bovenaan deze pagina.

Een belangrijk aandachtspunt voor bij het nieuwe contract:

Iedereen in Nederland krijgt een langer rekeningnummer: IBAN (International Bank Account Number). Vanaf 1 februari 2014 geldt alleen IBAN. Tot die tijd is er een overgangsfase: dan kunt u zowel de oude rekeningnummers als IBAN gebruiken. Wij hebben het overblijfcontract uiteraard ook aangepast en vragen dus nu ook om uw IBAN. U vindt uw IBAN op uw rekeningafschriften. U kunt uw IBAN ook opzoeken op ‘ www.overopIBAN.nl ’ of download de app in de app store. IBAN bestaat in Nederland uit 18 tekens, IBAN eindigt altijd met uw huidige rekeningnummer. In andere landen kan IBAN langer zijn.

U kunt het formulier:
• uitprinten, ondertekenen, scannen en mailen naar de overblijfcoördinator
• uitprinten en ondertekend inleveren bij de overblijfcoördinator
• uitprinten en ondertekend inleveren op school t.a.v. de overblijfcoördinator

Aanwezigheid/afwezigheid kind tijdens overblijven

Heeft uw kind een vaste overblijfdag(en), dan gaan wij er vanuit dat uw kind op deze dag(en) komt eten. Afwezigheid van kinderen die staan opgegeven voor het overblijven, wordt altijd gecheckt.

Van de ouders verwachten wij ook dat wanneer uw kind niet overblijft, u ervoor zorgt dat uw kind afgemeld wordt (op de overblijflijst). Dit is van belang in verband met brandweer-voorschriften in het geval van eventuele calamiteiten.

Ook wanneer uw kind wel moet overblijven op een dag dat hij of zij dat normaal niet doet (strippenkaart) moet u dat doorgeven aan school. Dit kunt u doen door, uiterlijk op de dag zelf voor 10.00 uur, een kruisje te zetten op de overblijflijst. De overblijflijst hangt in het kantoortje rechts na de ingang van de school.

 

 

Overige informatie

 

 

 

 

Informatie over voor- en naschoolse opvang.

Alle nieuwsberichten over de Overblijf