Voor- en naschoolse opvang

Voor de voor- en naschoolse opvang heeft de school een convenant gesloten met Jump Inn (voorheen Speel Inn), een organisatie voor kinderopvang die in het zelfde gebouw als de school is gehuisvest.

Naast deze organisatie, zijn er nog diverse andere partijen in de buurt die kinderen op school komen ophalen.

Informatie over tussenschoolse opvang vindt u onder Overblijven.