2014

/2014

Kerstmis 2014

De laatste weken van het jaar staan in het teken van Kerstmis. Het thema is dit jaar 'Geven'. Nieuwsberichten over kerst op de Sterrenwachter

Sinterklaas

Donderdag 4 december bezoekt Sinterklaas de Sterrenwachter. Nieuwsberichten over Sinterklaas op de Sterrenwachter

Herfst

De Zwaantjes uit de onderbouw besteden de komende periode aandacht aan de herfst. Vooral paddenstoelen hebben hun bijzondere belangstelling. Nieuwsberichten over Herfst bij de Zwaantjes

Burgers en stoommachines

De bovenbouw is gestart met het geschiedenis project burgers en stoommachines. Zij gaan zich verdiepen in de tijd van 1800 tot 1900. De tijd waarin Nederland voor het eerst een koning heeft gekregen. Een tijd waar in de Fransen het hier voor het zeggen hadden. Maar ook een tijd met een belangrijke uitvinding: de stoommachine.

Middeleeuwen

Van eind oktober tot eind november staat de middenbouw in het teken van het project Middeleeuwen. Overname Wanneer we op de Sterrenwachter met een project bezig zijn, proberen we de leerstof dicht bij de kinderen te brengen en te verbinden met de wereld om hen heen en hun interesse. Soms lukt dit zo goed dat er

Verkeersles in de bovenbouw

Dit schooljaar besteden we regelmatig aandacht aan verkeersbegrippen en verkeersafspraken. In mei maken alle bovenbouwers het theoretisch verkeersexamen. Nieuwsberichten over de verkeerslessen

Kinderboekenweek 2014

De 60ste Kinderboekenweek wordt gehouden van woensdag 1 t/m zondag 12 oktober 2014. De Kinderboekenweek viert het kinderboek, onder het motto Feest! Op de Sterrenwachter wordt tijdens de Kinderboekenweek aandacht besteed aan onder meer het plezier in (voor)lezen, soorten boeken, genres en leessmaak. Nieuwsberichten over de Kinderboekenweek

Schoolkamp 2014

De Sterrenwachter houdt het schoolkamp altijd aan het begin van het schooljaar. Het schoolkamp speelt namelijk een belangrijke rol bij de groepsvorming, zowel binnen de stamgroep als binnen de bouw. De kinderen leren elkaar in een andere situatie kennen waardoor nieuwe vriendschappen kunnen ontstaan. De kinderen van groep 5 en 8 leren bijvoorbeeld tijdens kamp

Kleur bekennen

Het eindproject staat traditiegetrouw in het teken van één van de culturele vaardigheden. Dit jaar staat het thema ‘Kleur bekennen’ centraal. Nieuwsberichten over Kleur bekennen  

Lente in de middenbouw

Buiten is al volop te merken dat de lente echt is begonnen. In de middenbouw zijn we gestart met het project over de lente. De kinderen hebben een woordveld gemaakt. Ook hebben we echte vogelnestjes bekeken en vergeleken. Met dit project zullen we bij veel verschillende aspecten van de lente stil staan. Zoals de seizoenen,

MixMax Brasil

De bovenbouw is deze week gestart met het project MixMax Brasil van het Tropenmuseum. MixMax Brasil gaat over de cultuur van mixen en hergebruiken, combineren en improviseren. Thema’s die aan de orde komen zijn: milieu en duurzaamheid, wereldburgerschap, identiteit, (slavernij) geschiedenis, dans en muziek, WK 2014. Mixcultuur Brazilië is het land van de culturele mix.

Mediawijsheid

Tijdens het project over Mediawijsheid gaan we gezamenlijk de wereld van de film, animaties, programmeren en filmen verkennen. Nieuwsberichten over Mediawijsheid

Verkeersles middenbouw

Dit project in de middenbouw gaat over verkeer. We gaan aandacht besteden aan veilige manieren van oversteken, de verschillende verkeersborden en verkeerssituaties, met name voor voetgangers en fietsers. De kinderen gaan verkeersplaten bekijken op het digibord. Hierover gaan we met elkaar in gesprek. Ook hebben de kinderen de opdracht gekregen om een verkeersbord of een verkeerssituatie uit

Ruimte voor de ruimte

Het bovenbouwproject gaat over het heelal. In de klas wordt ons zonnestelsel nagebouwd. Ook vult elk tafelgroepje een eigen planetenboek in. Daarbij worden gedurende het project Fantastische Feiten verzameld. De kinderen doen dit in met hun groepje met gedeelde documenten in hun GoogleDrive. Begrippen De volgende begrippen komen bij dit project aan de orde: zon, maan,

Kikker in de kou

Naast de schoolprojecten werkt de onderbouw uit de methode van Schatkist. De onderwerpen van deze methode staan in het teken van de seizoenen. Deze week is de onderbouw begonnen aan het winterthema 'Kikker in de kou'. Deze eerste week maken de kinderen kennis met kikker en 3 van zijn vriendjes. Meer informatie over de methode Schatkist staat op

De boerderij

Wat betekent de boerderij voor ons dagelijks voedsel? Tijdens dit project bekijkt de middenbouw welke boerenbedrijven er in Nederland te vinden zijn. Nieuwsberichten over het project "De boerderij"