februari 2014

//februari 2014

Verkeersles middenbouw

Dit project in de middenbouw gaat over verkeer. We gaan aandacht besteden aan veilige manieren van oversteken, de verschillende verkeersborden en verkeerssituaties, met name voor voetgangers en fietsers. De kinderen gaan verkeersplaten bekijken op het digibord. Hierover gaan we met elkaar in gesprek. Ook hebben de kinderen de opdracht gekregen om een verkeersbord of een verkeerssituatie uit