In het kader van de gezamenlijke bibliotheek van de Sterrenwachter en de gooise Daltonschool organiseren beide scholen een leesfeest. Hier leest u alles over de aanloop naar het leesfeest, het leesfeest zelf en de reacties.

Nieuwsberichten over het Leesfeest: