Van eind oktober tot eind november staat de middenbouw in het teken van het project Middeleeuwen.

Overname

Wanneer we op de Sterrenwachter met een project bezig zijn, proberen we de leerstof dicht bij de kinderen te brengen en te verbinden met de wereld om hen heen en hun interesse. Soms lukt dit zo goed dat er overname plaatsvindt. In plaats van te leren wat de leerkracht voor de kinderen heeft verzonnen of voorbereid, gaan de kinderen zelf als het ware aan de haal met het onderwerp. Willen ze er thuis ook mee bezig zijn. Willen ze bijvoorbeeld naar een museum, of informatie opzoeken over het onderwerp. Als dit gebeurt weet je bijna zeker dat de kinderen dingen leren die ze niet meer zullen vergeten.

Flexibiliteit

Als leerkracht is dit aan de ene kant schitterend. Daarom proberen we in de projecten ruimte te laten voor overname. Het is tevens moeilijk plannen. Je kunt niet voorspellen waar de kinderen mee komen. Dat vraagt een zekere flexibiliteit.

Nieuwsberichten over het project Middeleeuwen