Dit project in de middenbouw gaat over verkeer. We gaan aandacht besteden aan veilige manieren van oversteken, de verschillende verkeersborden en verkeerssituaties, met name voor voetgangers en fietsers.

De kinderen gaan verkeersplaten bekijken op het digibord. Hierover gaan we met elkaar in gesprek. Ook hebben de kinderen de opdracht gekregen om een verkeersbord of een verkeerssituatie uit de directe omgeving te fotograferen. Deze foto’s zijn geupload in een gezamenlijk Google Drive presentatie. De kinderen gaan de foto’s in de groep bekijken en bespreken.

Nieuwsberichten over het project Verkeer