Dit schooljaar besteden we regelmatig aandacht aan verkeersbegrippen en verkeersafspraken. In mei maken alle bovenbouwers het theoretisch verkeersexamen.

Nieuwsberichten over de verkeerslessen