Voor de eerste schooldag zijn er al volop activiteiten op school. Yaron schrijft over de voorbereidingsweek in onderstaand stukje. Het geeft een inkijkje in de start van het schooljaar. 

Voorbereidingsweek

Afgelopen maandag met het hele team op school.  Na de zomerschoonmaak waarbij alle vloeren van een broodnodige waslaag worden voorzien, is het altijd al een beetje zoeken naar waar het meubilair van de groepen terecht is gekomen. Dit jaar kwam daar als nieuwe uitdaging bij dat we de organisatiestructuur van de lessen gaan aanpassen. Hier hoort ook bij dat we goed nadenken over de inrichting van de groepen met de beschikbare middelen.

Dus met z’n allen vrolijk aan de slag. In de middenbouw en bovenbouw is er telkens één lokaal ingericht als instructielokaal met grote tafels, veel ruimte en een flexibele indeling. Het andere lokaal is ingericht als zelfstandig werk lokaal. Een plek voor studie, samenwerking, groepswerk etc. De middenruimte is ingericht en bedoeld als stil-werkplek. De kinderen krijgen de instructies straks zoveel mogelijk in de instructielokalen die speciaal voor dit doel zijn ingericht. Bij het zelfstandig werken kunnen ze dan kiezen om of in stilte alleen te werken, of in het werklokaal. Bijvoorbeeld voor taken die ze met een partner maken.
Ook zijn de groepen voorzien van nieuwe digi-borden en zijn versleten beamers vervangen.

Organisatiestructuur

Naast de fysieke inrichting van de school moet ook ieder jaar het onderwijs voor dat schooljaar worden ingericht. Instructiegroepen gemaakt, niveaugroepen, roosters en natuurlijk de weektaak. Een gewogen weektaak. Die komt niet zomaar uit de lucht vallen. Daarom voor ieder kind een start-taak gemaakt. Eentje die we komende weken op maat bijschaven. Samen met de kinderen. Want hoe groter het kind, hoe groter de eigen verantwoordelijkheid, en daarmee ook  inbreng, voor de eigen weektaak.

Ik blijf de voorbereidingsweek altijd een leuke tijd vinden. De tijd voor je nieuwe ideeën en plannen. Een frisse start, goede moed… Zin om weer aan de slag te gaan.

Vrijdag hebben we met het team de startvergadering gehouden. De start van een nieuw schooljaar vraagt veel overleg. Kamp moet op korte termijn op poten staan, roosters en lokalen moeten kloppen en afgestemd (als de middenruimte voor stil werken is, waar doen we dan de leesgroepen onder leiding van de ouders?). Hoe gaan we om met ziekte en vervanging. Welke inhoud kiezen we voor de stamgroepavonden? Klopt de jaarplanning? Wie heeft welke schooltaken?

Stamgroepavonden

Komende maandag is er nog een studiedag. Daarna zijn we klaar voor de start en hopen we weer iedereen in goede gezondheid te kunnen verwelkomen. Over anderhalve week zijn de stamgroepavonden. Daar zullen we ondermeer uit de doeken doen hoe we precies de organisatie van het onderwijs dit jaar zullen vormgeven.